Het meten van ingangs impedantie, bandbreedte en rendement van transformatoren.

Terug naar de index

Het meten van de ingangsimpedantie van transformatoren.

Meetopstelling 1

Om de ingangsimpedantie van een transformator te bepalen moeten we de uitgang belasten met een weerstand RL.
De ingangsimpedantie is afhankelijk van de belastingsweerstand.

Meetopstelling voor het bepalen van de ingangsimpedantie van een transformator (Z.in).

Z.in moet minstens 10 maal groter zijn dan de uitgangsweerstand van de signaalgenerator, anders ontstaat er een te grote meetfout bij deze test opstelling.

V= voltmeter, deze moet ook bij lage spanningen en frequenties tot 10 kHz een betrouwbare meting geven.
In plaats van een voltmeter kunnen we beter een oscilloscoop nemen met een 1:10 probe.
RL= belastingsweerstand
Tr= transformator
G= signaal generator met uitgangsweerstand Rg=50 ohm
R1= potmeter met een waarde tussen de 40x en 100x de weerstand van de primaire transformator winding.

De voltmeter meet de spanning over de belastingsweerstand.

- Stel de generator in op 1 kHz en ongeveer 10 Volt amplitude.
- Sluit de schakelaar S, en meet de spanning over RL, dat is spanning U1.
- Open schakelaar S1 en stel de potmeter in zodat je een spanning meet van 0,5xU1.
- Maak de potmeter los uit het meetcircuit en meet zijn weerstandswaarde (R1).
- De ingangsimpedantie van de transformator (Z.in) is gelijk aan R1+Rg

 

Meetopstelling 2

Meetopstelling voor het meten van de ingangsimpedantie van transformatoren.

Als de ingangsimpedantie van de transformator een lage waarde heeft (tussen 50 en 1000 Ohm), kunnen we beter het dit circuit gebruiken.

Dit circuit is weer minder geschikt voor zeer hoge ingangsimpedanties (>100 k.Ohm.), kies in dat geval meetopstelling 1.

- Open de schakelaar S en stel de potmeter in op 0 Ohm.
- Meet de spanning uit de generator (U1)
- Sluit de schakelaar en draai aan de potmeter totdat de spanning over de voltmeter de helft is van U1
- Maak R1 los van het circuit en meet zijn weerstand (R1).
- De ingangsimpedantie van de transformator is:    Z.in= R1+Rg.

Rg is de uitgangsweerstand van de generator, doorgaans is dat 50 Ohm.Het meten van de bandbreedte van transformatoren.

Meetopstelling voor het bepalen van de bandbreedte van een transformator.

Eerst moeten we de ingangsimpedantie van de transformator meten, zoals hierboven omschreven.

-Stel de weerstand van de potmeter in zodat R1+Rg gelijk is aan de ingangsimpedantie van de transformator.
-Varieer de frequentie van de signaal generator, en zoek de frequentie op waar de voltmeter de hoogste spanning meet, vaak is dit in de buurt van 1 kHz, de spanning op dit punt noemen we U1.
- Varieer de frequentie van de generator, en zoek de twee frequenties op waarbij de spanning over de voltmeter is afgenomen tot 0,707xU1. Deze twee frequenties vormen de -3dB bandbreedte van de transformator.

Let op: de bandbreedte is afhankelijk van de belastingsweerstand RL.

 

Het meten van het rendement van transformatoren.

Meetopstelling voor het meten van het rendement van een transformator.

Er zijn twee voltmeters weergegeven, we kunnen er ook één gebruiken, dus de ingangsspanning en uitgangsspanning afzonderlijk meten.

Voor deze meting moeten we de ingangsimpedantie kennen van de transformator (Z.in).
Een meetmethode hiervoor is hierboven omschreven.

- Varieer de frequentie van de generator, en zoek het punt op waar de spanning over RL het hoogst is, dit moet ergens middenin de bandbreedte vallen zoals hierboven gemeten.
- Meet de spanning over RL, dat is spanning U.uit
- Bereken het uitgangsvermogen van de transformator: P.uit= U.uit x U.uit / RL

- Meet de spanning op de ingang van de transformator, dit is spanning  U.in.
- Bereken het ingangsvermogen van de transformator: P.in= U.in x U.in / Z.in

- Bereken het rendement:  Rendement= P.uit / P.in

Terug naar de index.