Set 7.       DX kristalontvanger met twee kringen

Terug naar de index

Deze ontvanger bestaat uit de volgende drie delen, welke op afzonderlijke pagina's worden beschreven:

1- De antenne tuner unit 
2- De detector unit 
3- De transformator unit

Met deze ontvanger heb ik geprobeerd om een zo hoog mogelijke selectiviteit en gevoeligheid te krijgen, door het gebruik van een goed schema en goede materialen.

Voor dat ik aan de bouw van deze ontvanger begon heb ik eerst vele experimenten gedaan om tot een zo hoog mogelijke Q factor van de afstemkringen te komen.
Dit resulteerde in kringen met een (onbelaste) Q factor van meer dan 1000 voor het grootste gedeelte van de middengolfband.

Experimenten en metingen uitgevoerd aan de antenne tuner unit staan hier beschreven.

De gebruikte luidspreker is een driver unit van een hoornluidspreker, voor meer informatie over de gevoeligheid van deze driver unit, zie de luidsprekertest.

Voor een goede werking moeten de spoelen van de antenne tuner unit en de detector unit op 42 cm afstand van elkaar geplaatst worden.
Meer informatie en metingen hierover vindt je hier.

De gevoeligheid van de ontvanger.

Om de gevoeligheid van de ontvanger te bepalen heb ik de ontvanger aangesloten op een signaalgenerator.
De signaal generator heb ik AM gemoduleerd met 1000 Hz, deze 1000 Hz was een blokgolf met een modulatiediepte van 100 %.

Tussen de signaal generator en de ontvanger heb ik een variabele verzwakker geschakeld en een dummy antenne.

De spanning uit de dummy antenne was 100 mV tt bij een verzwakker stand van 0 dB.
Deze 100 mVtt is gemeten als de ontvanger nog niet is aangesloten.
Als we de ontvanger aansluiten op de dummy antenne zal de spanning uit de dummy antenne toenemen, dat komt doordat de spoel en condensator in de dummy antenne dan deel uitmaken van de resonantiekring van de antenne unit.

Verzwakker
stand
Spanning uit
dummy antenne
(onbelast)
Audio 
0 dB 100 mV tt 1600 mV tt 
-10 dB  32 mV tt   540 mV tt
-20 dB 10 mV tt   120 mV tt
-30 dB 3,2 mVtt     10 mV tt
-40 dB 1 mVtt    < 1 mV tt
-43 dB 0,7 mVtt nog net hoorbaar geluid.

In de laatste kolom is de amplitude van het gedetecteerde audiosignaal weergegeven, het audiosignaal is belast met de transformator unit met luidspreker.
Bij een verzwakker stand van -43 dB was de 1000 Hz testtoon nog net hoorbaar.
De (onbelaste) antenne spanning is dan 0,7 mVtt ofwel 0,25 mVeff.
Voor het beluisteren van een normaal geluidssignaal zal de antennespanning echter hoger moeten zijn.

Met deze ontvanger heb ik meegedaan aan nationale en internationale ontvangst wedstrijden.

In 2005 heb ik met deze ontvanger de eerste prijs gewonnen in de "Elmer Memorial Crystal Radio DX Contest".

Voor de loglijsten van de ontvangen stations, klik hier

  

Terug naar de index