Experimenten met LC kringen deel 2

<< Naar deel 1      Naar deel 3>> 
Terug naar de index    

Het volgende experiment is uitgevoerd met een mandspoel L6.
De afstemcondensator was C1b.

Spoel L6.

Deze spoel heeft geen spoelhouder.
Draadlengte op de spoel is 12,5 meter, en twee aansluitdraden van 0,25 m.
Dus totale draadlengte is 13,0 meter.
De binnendiameter is ongeveer 11 cm.
Aantal windingen is 32.
Draad: litze 40x0,07.
Op de kruispunten zijn de draden aan elkaar gelijmd.

 

Meting 
nr
LC combinatie  F min 
kHz
F max 
kHz
Q
600 kHz 
Q
900 kHz 
Q
1200 kHz 
Q
1500 kHz 
12 L6 C1b 512 2075 317 340 279 243

 


In het volgende experiment wordt de spoel verdeelt over twee spoelhouders.
Hierdoor wordt de buitendiameter van de spoelen kleiner waardoor de ontvanger meer compact kan worden gebouwd.
De afstand tussen de spoelhouders is instelbaar, ik heb een meting gedaan met een afstand van 10, 20 en 40mm.

 

Spoel L7

Deze spoel heeft twee spoelhouders van schuim PCV.
Op elke spoelhouder is 6,25 meter draad gewikkeld, en er zijn twee aansluitdraden van 0,25 m.
Totale draadlengte is 13,0 m.
Draad is litze 40x0,07
Aantal windingen: 29 per spoelhouder, totaal dus 58 windingen.
Binnendiameter van de spoelen: 50mm.
De wikkelrichting moet op beide spoelen hetzelfde zijn.

 
Meting
nr 
LC combinatie  F min 
kHz
F max 
kHz
Q
600 khz 
Q
900 kHz 
Q
1200 kHz 
Q
1500 kHz 
13 L7 C1b
10mm afstand
460 1926 332 324 265 220
14 L7 C1b
20 mm afstand
511 2190 287 334 255 224
15 L7 C1b
40mm afstand
550 2370 283 301 255 216

 


De volgende spoel heeft minder draad dan de voorgaande spoelen.

Spoel L8

De draadlengte op de spoelhouder is 6,5 meter en de twee aansluitdraden zijn 0,25 m.
Totale draadlengte dus 7 m.
Draad: litze 40x0,07
Spoelhouder materiaal: schuim PVC.
Binnendiameter: 50mm.
Aantal windingen: 30

Meting 
 nr 
LC combinatie  F min 
kHz
F max 
kHz
Q
600 kHz
Q
900 kHz
Q
1200 kHz
Q
1500 kHz
16 L8 C1b 816 3490 * 303 287 269

Vanwege de kortere draadlengte komt de minimale frequentie niet zo laag, maar de Q bij 1200 en 1500 kHz is wel hoger dan alle voorgaande spoelen.


<< Naar deel 1     Naar deel 3>>
Terug naar de index