Experimenten met LC kringen deel 10

<< Naar deel 9   
Terug naar de index

Ingangsweerstand van meetversterker

In deze meting wordt de ingangsweerstand bepaald van de meetversterkers welke ik gebruik voor metingen aan LC kringen.
Van deze versterker heb ik twee versies; versie 1 is het eerste ontwerp, versie 2 is de verbeterde versie.

Tijdens de metingen wordt een afgestemde kring gebruikt bestaande uit condensator C6 (de sectie van 340 pF) en spoel L20.

Afstemcondensator C6   340 + 450 pF. Spoel L20  244 μH.


De Q factor van de LC kring is gemeten met versterker versie 1, met versie 2, en met beide versterkers parallel.

Meting nr. Gebruikte versterker 600 kHz 900 kHz 1200 kHz 1500 kHz
88 Versie 1 1160 1097 923 755
89 Versie 2 1199 1140 992 857
90 Versie 1 en 2 parallel 1132 1058 889 728

Tabel 1

Gemeten Q factor van de LC kring bij het gebruik van verschillende meetversterkers


Van elke Q meting is de bijbehorende parallel weerstand over de kring berekend met de formule:
RP=2.pi.f.L.Q
De spoelwaarde L is 244 μH

Gebruikte versterker 600 kHz 900 kHz 1200 kHz 1500 kHz
RP1 Versie 1 1067 1514 1698 1736
RP2 Versie 2 1103 1573 1825 1971
RP3 Versie 1 en 2 parallel 1041 1460 1636 1674
Tabel 2

Parallel weerstand (kΩ) van de LC kring

RP1 is de parallel weerstand van de LC kring bij gebruik van versterker versie 1.
RP2 is de parallel weerstand van de LC kring bij gebruik van versterker versie 2.
RP3 is de parallel weerstand van de LC kring bij gebruik van versterker 1 en 2 parallel.
 

Nu kunnen we de ingangsweerstand van de versterker berekenen , met de volgende formules:

R1 = 1 / (1 / RP3)-(1 / RP2)  =  Ingangsweerstand van versterker versie 1
R2 = 1 / (1 / RP3)-(1 / RP1)  =  Ingangsweerstand van versterker versie 2

Gebruikte versterker 600 kHz 900 kHz 1200 kHz 1500 kHz
R1 Versie 1 18,6 20,3 15,8 11,1
R2 Versie 2 43,1 41,1 44,4 46,8
Tabel 3

Ingangsweerstand (MΩ) van de meetversterkers.

Kleine veranderingen in de gemeten Q factor, hebben grote invloed op de berekende waarden van de ingangsweerstand.
Hierdoor zijn de waarden van R1 en R2 misschien niet erg nauwkeurig, maar we hebben nu wel indicatie van de orde van grootte.


Parallelweerstand van afstemcondensator

Met de volgende meting bepalen we de parallelweerstand van een afstemcondensator.
Deze parallelweerstand wordt veroorzaakt door verliezen in de condensator.
In het ideale geval is de parallelweerstand oneindig hoog.

Eerst wordt de Q factor gemeten, één keer met sectie 1 van de afstemcondensator (340 pF), één keer met sectie 2 (450 pF) , en één keer met beide secties parallel geschakeld.
De gebruikte spoel is L20.
De gebruikte meetversterker is versie 2.

Meting nr. Afstemcondensator sectie 600 kHz 900 kHz 1200 kHz 1500 kHz
91 Sectie 1   (340 pF) 1199 1140 992 857
92 Sectie 2   (450 pF) 1200 1154 976 840
93 Sectie 1 en 2 parallel 1176 1085 923 802
Tabel 4

Q factor van de LC kring bij het gebruik van verschillende condensators.


Van elke Q meting is de bijbehorende parallel weerstand over de kring berekend met de formule:
RP=2.pi.f.L.Q
De spoelwaarde L is 244 μH

Afstemcondensator sectie 600 kHz 900 kHz 1200 kHz 1500 kHz
RP1 Sectie 1   (340 pF) 1103 1573 1825 1971
RP2 Sectie 2   (450 pF) 1104 1592 1795 1932
RP3 Sectie 1 en 2 parallel 1082 1497 1698 1844
Tabel 5

Parallel weerstand (kΩ) van de LC kring

RP1 is de parallel weerstand van de LC kring bij gebruik van condensator sectie 1.
RP2 is de parallel weerstand van de LC kring bij gebruik van condensator sectie 2.
RP3 is de parallel weerstand van de LC kring bij gebruik van condensator secties 1 en 2 parallel.

Nu kunnen we de parallelweerstand van de condensator berekenen , met de volgende formules:

R1 = 1 / (1 / RP3)-(1 / RP2)  =  Ingangsweerstand van condensator sectie 1.
R2 = 1 / (1 / RP3)-(1 / RP1)  =  Ingangsweerstand van condensator sectie 2.

Gebruikte afstemcondensator 600 kHz 900 kHz 1200 kHz 1500 kHz
R1 Sectie 1   (340pF) 56 31 24 29
R2 Sectie 2   (450pF) 54 25 31 41
Tabel 6

Parallelweerstand (MΩ) van de afstemcondensator.


<< Naar deel 9    
Terug naar de index