Audio laagdoorlaatfilter

Terug naar de index

Bij sommige kristalontvangers kan er in het audiosignaal een stoortoon van 9 kHz optreden. De sterkte van de toon kan tijdens het luisteren varieren.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat meerdere radiofrequenties de diode weten te bereiken, de diode werkt als frequentie mixer en achter de diode zal de verschilfrequentie tussen de diverse stations te horen zijn, en deze verschilfrequentie is 9 kHz.
Misschien komen er ook frequenties uit van 18 en, 27 kHz enz. maar dat is te hoog om te kunnen horen. Zelfs sterke lokale stations kunnen 's avonds gestoord worden door zo'n stoortoon.

Om de 9 kHz storing kwijt te raken kunnen we de Q-factor van de detectorkring verhogen, b.v. door de koppeling met de antenne te verlagen. Dit heeft wel tot gevolg dat de sterkte van het audiosignaal afneemt.
Ook kan het zijn dat de belastingweerstand achter de diode niet hoog genoeg is, of dat er geen geschikte diode wordt gebruikt.

Willen we een hoog geluidsvolume, dus veel koppeling met de antenne, dan kunnen we ook een laagdoorlaatfilter toepassen tussen transformator en luidspreker .

Bovenstaand plaatje geeft de opbouw van zo'n filter met twee condensatoren (C) en een spoel (L).

Bij gebruik van een 16 Ohm luidspreker, of een koptelefoon met twee speakers van 32 Ohm parallel gebruiken we de volgende waarden: L=0,56mH C=4,7uF (beide C's hebben de zelfde waarde).

Bij een 32 Ohm luidspreker (of 2x 64 Ohm parallel) gebruiken we: L=1,2 mH C=2,2uF.
De spoel moet een lage gelijkstroom weerstand hebben, in ieder geval minder dan 1/5 van de luidsprekerimpedantie.

Het filter laat audiofrequenties tot 4,5 kHz door, dat is precies het audiogebied dat door de middengolfzenders wordt uitgezonden ,daarboven worden de frequenties verzwakt.
9 kHz wordt met 22 dB verzwakt, dit is genoeg om er geen last van te hebben.

Terug naar de index