Experimenten met een antenne tuner unit

Terug naar de index

Hier enkele metingen welke zijn uitgevoerd aan mijn "antenne unit 1."

Schema van antenne unit 1.

Tijdens de metingen wordt de antenne unit aangesloten op een signaalgenerator via een dummy antenne.

De dummy antenne.
Bestaande uit een weerstand van 50 ohm, een spoel van 20uH en een condensator van 200 pF.
De weerstand van 50 Ohm staat parallel aan de uitgang van de signaalgenerator welke ook 50 Ohm is.


De dummy antenne zorgt ervoor dat de ingang van de antenne unit wordt aangestuurd met een impedantie van 25 Ohm in serie met 20 uH in serie met 200 pF, en dat is ongeveer de impedantie van een gemiddelde draadantenne.

Met de dummy antenne aangesloten op de generator (maar zonder ontvanger aangesloten) heb ik eerst de uitgangspanning van de generator ingesteld op 50 mV  top-top.

Nu heb ik bij verschillende instellingen van C1 het frequentiebereik van de kring gemeten, en de spanning over de spoel L1 en de Q factor (gemeten over spoel L1).
De gemeten spanningen zijn de top-top spanning.
Het frequentie bereik kan enigszins zijn be´nvloed door de meetversterker welke ik aan de spoel had aangesloten.

  f min
kHz
f max 
kHz
600 kHz
Volt
Q
900 kHz
Volt
Q
1200 kHz
Volt
Q
1500 kHz
Volt
Q
Onbelaste kring  550,0 2184 Q=1111 Q=1084 Q=961 Q=766
C1=21pF * * * * * 5,15 V
Q=410
C1=25pF 541,3 1661 2,30 V
Q=983
4,15 V
Q=789
5,00 V
Q=528
5,0 V
Q=346
C1=26pF * * * * 5,05 V
Q=510
*
C1=35pF 537,0 1498 2,90 V
Q=895
4,65 V
Q=616
4,90 V
Q=382
4,55 V
Q=214
C1=47pF * * * 4,72 V
Q=526
* *
C1=50pF 532,8 1484 3,55 V
Q=800
4,70 V
Q=471
4,40 V
Q=245
*
C1=75pF 525,1 1330 4,00 V
Q=625
4,30 V
Q=292
3,60 V
Q=141
*
C1=100pF 519,3 1237 4,05 V
Q=526
3,80 V
Q=226
3,00 V
Q=98
*
C1=125pF 514,1 1117 4,00 V
Q=431
3,50 V
Q=174
* *
C1=150pF 509,7 1078 3,80 V
Q=380
3,20 V
Q=140
* *
C1=175pF 505,9 1045 3,70 V
Q=337
2,95 V
Q=116
* *

Tabel 1: frequentiebereik van de kring, spanning over de spoel en Q factor als functie van de capaciteit van C1.
* = niet gemeten.

Bij een bepaalde waarde van C1 zal de spanning over de spoel maximaal zijn, deze spanningen zijn met een groene kleur aangegeven, op dat punt is de Q ongeveer de helft van de onbelaste Q factor.
De minimale capaciteit van C1 is 21 pF, het lijkt erop dat bij hoge frequenties dit nog teveel capaciteit is.
De maximale capaciteit van C1 is 500 pF, terwijl een maximale capaciteit van ongeveer 200 pF al voldoende blijkt te zijn.
De hoogste Q factor van de kring, en dus de hoogste selectiviteit van de ontvanger treedt op bij de laagste waarde van C1, dit is niet hetzelfde als het punt waar de spanning over de kring het hoogst is.

Terug naar de index