2000 Ohm hoofdtelefoons.

Terug naar de index.

In de beginperiode van de radio (rond 1920) gebruikte men vaak hoofdtelefoons met een weerstand van 2000 Ohm voor het beluisteren van een kristalontvanger.
Voor ouderwetse 2000 Ohm hoofdtelefoons geldt dat de gelijkstroomweerstand (ongeveer) 2000 Ohm per kant is.
Vaak staan de twee luidsprekers in serie geschakeld, en komt de gelijkstroomweerstand dus op 4000 Ohm.

De impedantie bij audio frequenties is echter een stuk hoger en sterk afhankelijk van de frequentie.
In de volgende tabel is dat te zien, er zijn twee hoofdtelefoons getest, één Telefunken model EH333 en één van het merk Omega met onbekend modelnummer.

Frequentie
Hertz
Telefunken: EH333

Impedantie
k.Ohm

Omega

Impedantie
k.Ohm

gelijkstroom 4,2 3,7
100 4,7 3,8
200 6,3 4,3
500 11,6 7,6
1000 20,3 13,4
2000 31,6 22,8
5000 61,0 40,6
10000 77,4 72,6


Links hoofdtelefoon Omega, rechts Telefunken EH333

De geluidskwaliteit is beter dan bij het kristaloortelefoontje maar nog niet optimaal, rond 1 kHz is er een piek in de gevoeligheid, andere frequenties komen minder hard door.

 

Het aansluiten van de koptelefoon op de detectorkring gaat volgens het bovenstaande schema.
Condensator C heeft als functie om hoogfrequente signalen (radio frequenties) over de hoofdtelefoon kort te sluiten, de waarde van C kan b.v. 1000 pF zijn.

De diode is niet op de top van de detectorspoel aangesloten, omdat dan de detectorkring te zwaar belast wordt door de hoofdtelefoon. Daardoor zullen gevoeligheid en selectiviteit afnemen.
De diode wordt aangesloten op een aftakking van de spoel waar de impedantie ongeveer gelijk is aan de impedantie van de hoofdtelefoon.
De impedantie van de hoofdtelefoon is afhankelijk van de geluidsfrequentie, maar we kunnen uitgaan van de waarde bij 1 kHz.
De diodeweerstand Rd moet ook ongeveer deze waarde hebben

Terug naar de index